Υπηρεσίες

1. Κέντρο Λήψεως Σημάτων

Tο κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας συστημάτων ασφαλείας λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα ασφαλείας που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή, μέσω τηλεφωνικής γραμμής ή μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζεται και αξιοποιεί το εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο έχει ειδικευτεί στον τομέα υψηλής ασφάλειας, με σύστημα μηχανοργάνωσης προηγμένης τεχνολογίας.

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι των συνδρομητών της προκύπτουν από τα εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Η υπηρεσία παρέχεται χρονικά με εντολή ενεργοποίησης που λαμβάνει από όπλιση συστήματος συναγερμού. Ανάλογα τις επιθυμίες και την εντολή που θα λάβει, η υπηρεσία μπορεί να παρέχεται σε προσυμφωνημένο ωράριο. Η υπηρεσία αφορά την πιστοποίηση των παραβιάσεων ιδιωτικού χώρου ιδιοκτησίας του εντολέα, με την απομακρυσμένη οπτική επαφή με αυτόν. Η υπηρεσία παρέχεται με εντολή του συνδρομητή.Η πρωτοβουλία σύνδεσης και μετάδοσης εικόνας ανήκει στο τοπικά εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας και λαμβάνεται μετά από σημαντική αλλαγή στο οπτικό πεδίο του εικονολήπτη, σύμφωνα με τις εντολές του συνδρομητή. Η απομακρυσμένη σύνδεση πραγματοποιείται με χρήση των διαθέσιμων τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Με την λήψη σήματος εικόνας από το σύστημα ασφαλείας στον χώρο του συνδρομητή, ο χειριστής του κέντρου λήψης παρατηρεί τα συμβάντα και διαπιστώνει σύμφωνα με τις δυνατότητες και εντός του οπτικού πεδίου του εγκατεστημένου εικονολήπτη, την σοβαρότητα του περιστατικού. Εάν ο χειριστής διαπιστώσει πως το τα συμβάντα, βλάπτουν ή πιθανώς να βλάψουν τα έννομα συμφέροντα του συνδρομητή, πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες και προσυμφωνηθέντες ενέργειες. Προβλεπόμενες ενέργειες είναι η ενημέρωση της άμεσου δράσης και η ενημέρωση του συνδρομητή για τα παρατηρηθέντα συμβάντα. Ο χειριστής κρατά σημειώσεις μέσα στο πρόγραμμα οι οποίες αποθηκεύονται ηλεκτρονικά στο κέντρο λήψης εικόνας μαζί με το ληφθέν από τους εικονολήπτες συμβάν. Ο χειριστής έχει την δυνατότητα προβολής των συμβάντων πολλές φορές στην οθόνη του προκειμένου να εξακριβώσει την κρισιμότητά του. Η παρέμβαση του χειριστή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η αποθήκευση των καταγεγραμμένων συμβάντων είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις.

Οι ενέργειες του χειριστή μετά την σύνδεση με το σύστημα μετάδοσης εικόνας – ήχου είναι:

  • Έλεγχος του διεγερμένου εικονολήπτη
  • Σύνδεση με τους υπόλοιπους εικονολήπτες
  • Ενημέρωση της άμεσης δράσης για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα.
  • Ενημέρωση του συνδρομητή για το συμβάν, περιγραφή του συμβάντος σύμφωνα με την λαμβανόμενη εικόνα.

2. Εξυπηρέτηση πελατών

3. Τεχνική υποστήριξη

  • Εγκατάσταση
  • Επισκευή – Βλάβη

WatchNow – Απομακρυσμένος Έλεγχος CCTV
Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης όλο το 24ωρο 365 μέρες το χρόνο
i-Control: Απομακρυσμένη διαχείριση του συναγερμού σας
Εύκολα από οποιοδήποτε smartphone ή tablet-PC με λειτουργικό Android ή iOs