Συμβατικά Σ.Π.

συμβατικά συστηατα π

Η φιλοσοφία του συμβατικού συστήματος εστιάζει στον χωρισμό του κτηρίου σε έναν αριθμό περιοχών που ονομάζονται ζώνες. Οι ανιχνευτές και τα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς είναι συνδεδεμένα με ένα ειδικό και χωριστό κύκλωμα.Στην περίπτωση όπου ενεργοποιηθεί ένας ανιχνευτής ή ένα μπουτόν αναγγελίας πυρκαγιάς, ο πίνακας μπορεί να εντοπίσει ποιο κύκλωμα περιλαμβάνει την ενεργοποιημένη συσκευή και έτσι να υποδεικνύει από ποια ζώνη προέρχεται ο συναγερμός πυρκαγιάς. Η υποδεικνυόμενη ζώνη μπορεί στη συνέχεια να αναζητηθεί χειρωνακτικά για τον εντοπισμό της συσκευής που ενεργοποιήθηκε.Με αυτό το είδος λειτουργικότητας, ένα συμβατικό σύστημα είναι η καλύτερη λύση για μικρότερα κτήρια, όπου δεν θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί η ενεργοποιημένη συσκευή σε μια δεδομένη ζώνη.

συστημα πυρανιχνευσης
Τυπική αρχιτεκτονική των συμβατικών συστημάτων
συστημα πυρανιχνευσης
Παράδειγμα κάτοψης συμβατικού συστήματος

ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι κεντρικοί πίνακες μιας εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως και πιθανόν το σύστημα ενεργοποιήσεως των αυτομάτων μονάδων κατασβέσεως περιλαμβάνουν:

  • τη μονάδα παροχής ενέργειας του πίνακα, που συνδέεται με το ρεύμα πόλεως και δίνει στην εγκατάσταση το αναγκαίο ρεύμα με την κατάλληλη τάση,
  • την μονάδα ελέγχου της τάσεως που περιοδικά ελέγχει την τάση ρεύματος της εγκαταστάσεως,
  • την μονάδα της σημάνσεως που θέτει σε λειτουργία τα σχετικά όργανα σε περίπτωση συναγερμού ή βλάβης,
  • τη μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα, που τροφοδοτεί την εγκατάσταση από συσσωρευτές (μπαταρίες) όταν διακοπεί το ρεύμα της πόλεως,
  • τη μονάδα φορτίσεως των συσσωρευτών (μπαταριών), που φορτίζει τις μπαταρίες όταν επανέλθει το ρεύμα της πόλης και περιοδικά διοχετεύει το απαραίτητο ρεύμα για τη συντήρηση τους,
  • τις μπαταρίες που πρέπει να εξασφαλίζουν με αυτονομία την εγκατάσταση για 24,48 κλπ. ώρες ανάλογα με τις συνθήκες, και τέλος
  • τις μονάδες των ομάδων ανιχνεύσεως,
  • αυτοματισμούς που πιθανόν εμποδίζουν τη διάδοση της φωτιάς ή θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς κατασβέσεως.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αισθητήρες είναι οι συσκευές που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον χώρο που είναι τοποθετημένοι. Υπάρχουν πολλών ειδών αισθητήρες. 

Μερικά είδη είναι : Αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θραύσης τζαμιών, εξωτερικές δέσμες, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές πλημμύρας, μπουτόν πανικού, ανιχνευτές κραδασμών, ανιχνευτές διάρρηξης χρηματοκιβωτίων κ.λ.π. Όταν κάποιος αισθητήρας αντιληφθεί οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν, αμέσως στέλνει την πληροφορία στην κεντρική μονάδα, για περαιτέρω επεξεργασία.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ – ΦΑΡΟΙ

Σειρήνες - Φάροι

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Παρελκόμενα - Πυρανίχνευσης

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα συμβατικά συστήματα πυρανίχνευσης  επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία