Συμβατικά Σ.Π.

Η σειρά συμβατικών πυρανιχνευτών προσφέρει ευελιξία και αξιοπιστία στον τομέα της ανίχνευσης. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας. Οι ανιχνευτές χωρίζονται σε ανιχνευτές ιονισμού και φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές. Για εγκαταστάσεις όπου είναι απαραίτητη η ταχύτατη απόκριση του ανιχνευτή ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η καθαρότητα του χώρου χρησιμοποιούμε ανιχνευτές ιονισμού.

Στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμε φωτοηλεκτρικούς ανιχνευτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανοχή σε ψευδοσυναγερμούς.

Όπου η ύπαρξη καπνού θεωρείτε δεδομένη, επιλέγουμε ανιχνευτές θερμοκρασίας και συγκεκριμένα: θερμοδιαφορικούς για την ανίχνευση μεταβολής, ως προς το χρόνο, της θερμοκρασίας ή σταθερής θερμοκρασίας για την ανίχνευση αύξησης της θερμοκρασίας στους 90 oC ή 77 oC.

Για απόλυτη αξιοπιστία ο οπτοθερμικός ανιχνευτής με διπλό αισθητήριο φωτοηλεκτρικό καπνού και θερμοδιαφορικό ενεργοποιείται από καπνό ή αύξηση θερμοκρασίας.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Οι κεντρικοί πίνακες μιας εγκαταστάσεως πυρανιχνεύσεως και πιθανόν το σύστημα ενεργοποιήσεως των αυτομάτων μονάδων κατασβέσεως περιλαμβάνουν:

  • τη μονάδα παροχής ενέργειας του πίνακα, που συνδέεται με το ρεύμα πόλεως και δίνει στην εγκατάσταση το αναγκαίο ρεύμα με την κατάλληλη τάση,
  • την μονάδα ελέγχου της τάσεως που περιοδικά ελέγχει την τάση ρεύματος της εγκαταστάσεως,
  • την μονάδα της σημάνσεως που θέτει σε λειτουργία τα σχετικά όργανα σε περίπτωση συναγερμού ή βλάβης,
  • τη μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα, που τροφοδοτεί την εγκατάσταση από συσσωρευτές (μπαταρίες) όταν διακοπεί το ρεύμα της πόλεως,
  • τη μονάδα φορτίσεως των συσσωρευτών (μπαταριών), που φορτίζει τις μπαταρίες όταν επανέλθει το ρεύμα της πόλης και περιοδικά διοχετεύει το απαραίτητο ρεύμα για τη συντήρηση τους,
  • τις μπαταρίες που πρέπει να εξασφαλίζουν με αυτονομία την εγκατάσταση για 24,48 κλπ. ώρες ανάλογα με τις συνθήκες, και τέλος
  • τις μονάδες των ομάδων ανιχνεύσεως,
  • αυτοματισμούς που πιθανόν εμποδίζουν τη διάδοση της φωτιάς ή θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς κατασβέσεως.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αισθητήρες είναι οι συσκευές που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον χώρο που είναι τοποθετημένοι . Υπάρχουν πολλών ειδών αισθητήρες. 

Μερικά είδη είναι : Αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θραύσης τζαμιών, εξωτερικές δέσμες, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές πλημμύρας, μπουτόν πανικού, ανιχνευτές κραδασμών, ανιχνευτές διάρρηξης χρηματοκιβωτίων κ.λ.π.

Όταν κάποιος αισθητήρας αντιληφθεί οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν, αμέσως στέλνει την πληροφορία στην κεντρική μονάδα, για περαιτέρω επεξεργασία.

ΣΕΙΡΗΝΕΣ - ΦΑΡΟΙ

Σειρήνες – Φάροι

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ - ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Παρελκόμενα πυρανίχνευσης