Συστήματα Συναγερμού

συστήματα συναγερμού

Τα συστήματα συναγερμού χωρίζονται σε ενσύρματα και ασύρματα.

Η επιλογή του είδους του συστήματος, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, είναι πολύ σημαντική απόφαση, γι’αυτό πρέπει να γίνεται μετά από μελέτη του χώρου από εξειδικευμένο σύμβουλο ασφαλείας.

Τα συστήματα συναγερμού αποτελούνται από τα παρακάτω μέρη :

Κεντρική μονάδα :

Η κεντρική μονάδα είναι η καρδιά του συστήματος. Σ’αυτήν καταλήγουν όλες οι εντολές από τον χρήστη , και οι πληροφορίες από τους αισθητήρες .Στην συνέχεια επεξεργάζεται τα δεδομένα και ενεργεί ανάλογα.

Πληκτρολόγιο :

Το πληκτρολόγιο είναι η συσκευή με την οποία επικοινωνεί ο χρήστης με την κεντρική μονάδα . Από το πληκτρολόγιο ο χρήστης θα στείλει εντολές στον κεντρικό πίνακα, και εκεί θα ελέγξει μέσω των ενδείξεων, αν αυτός ανταποκρίθηκε. Επίσης από το πληκτρολόγιο ο χρήστης μπορεί να ελέγξει όλη την κατάσταση του συστήματος. Αν δηλαδή το σύστημα είναι οπλισμένο, αφοπλισμένο, σε συναγερμό, ποιες ζώνες έχουν απενεργοποιηθεί, αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα και πολλά άλλα .

Αισθητήρες :

Αισθητήρες είναι οι συσκευές που αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στον χώρο που είναι τοποθετημένοι . Υπάρχουν πολλών ειδών αισθητήρες. Μερικά είδη είναι : Αισθητήρες κίνησης, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές θραύσης τζαμιών, εξωτερικές δέσμες, ανιχνευτές καπνού, ανιχνευτές πλημμύρας, μπουτόν πανικού, ανιχνευτές κραδασμών, ανιχνευτές διάρρηξης χρηματοκιβωτίων κ.λ.π. Όταν κάποιος αισθητήρας αντιληφθεί οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν, αμέσως στέλνει την πληροφορία στην κεντρική μονάδα, για περαιτέρω επεξεργασία.

Συσκευές ειδοποίησης :

Συσκευές ειδοποίησης είναι οι μονάδες που αναλαμβάνουν να ενημερώσουν για το ανεπιθύμητο συμβάν. Τέτοιες συσκευές είναι η εξωτερικές σειρήνες, οι εσωτερικές σειρήνες, οι τηλεπιλογείς και οι κωδικοποιητές. Οι εξωτερικές σειρήνες αναλαμβάνουν να ειδοποιήσουν τους ευρισκόμενους κοντά στο ελεγχόμενο χώρο, Οι εσωτερικές σειρήνες πανικοβάλλουν τον εισβολέα, οι τηλεπιλογείς ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες ή τα φιλικά τους πρόσωπα και οι κωδικοποιητές ενημερώνουν το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για παραβίαση ή οποιοδήποτε πρόβλημα του συστήματος.

Παρελκόμενα :

Παρελκόμενα είναι διάφορες βοηθητικές συσκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση και την σωστή λειτουργία ενός συστήματος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Συστήματα Συναγερμού, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επικοινωνία