Αυτοψία – Μελέτη

Η πρώτη φάση για τη σωστή εγκατάσταση ενός συστήματος ασφαλείας είναι η αυτοψία και η μελέτη του χώρου. Μετά την επικοινωνία σας με την εταιρεία μας, επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας για να συζητήσουμε μαζί σας τις ανάγκες ασφάλειας που επιθυμείτε και ακολούθως συντάσσουμε την τελική μελέτη, στην οποία θα στηριχτεί και η προσφορά που θα σας καταθέσουμε.

Η μελέτη της εγκατάστασης, είτε αυτή είναι συναγερμού, είτε κλειστού κυκλώματος, είτε πυρανίχνευσης, access control κλπ, τηρεί συγκεκριμένα standards και αφορά τόσο τις τωρινές ανάγκες ασφαλείας, όσο και πρόβλεψη για πιθανές επεκτάσεις στο μέλλον.

Με αυτόν τον τρόπο, μειώνουμε σε μεγάλο βαθμό τα πιθανά έξοδα που θα προέκυπταν για τον πελάτη μας, αν στο μέλλον ήθελε να προσθέσει κάτι στο σύστημα ασφαλείας που έβαλε στον χώρο του.

Στα συστήματα συναγερμού και ειδικότερα σε χώρους που δεν υπάρχει προεγκατεστημένη καλωδίωση, εστιάζουμε στον τρόπο που θα περάσουν τα καλώδια, φροντίζοντας για τις μικρότερες ορατές διαδρομές. Έτσι, διασφαλίζουμε ότι μετά την εγκατάσταση, το τελικό αποτέλεσμα δεν θα αλλοιώσει την αισθητική του χώρου.

Τέλος, σε ότι αφορά τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης (CCTV), το βάρος πέφτει στην επιλογή των φακών που θα χρησιμοποιηθούν στις κάμερες ασφαλείας, στον φωτισμό που απαιτείται (υπέρυθρος και μη), στις ανάγκες αποθήκευσης κλπ.