Μπλοκάρισμα ασύρματου συστήματος ασφαλείας

Εφόσον επιλέξετε ασύρματο σύστημα ασφαλείας, πρέπει να γνωρίζετε πως η ασύρματη επικοινωνία θεωρείται η κύρια ευπάθειά του.

Οι επίδοξοι διαρρήκτες της νέας γενιάς για να αναχαιτίσουν ένα ασύρματο σύστημα ασφάλειας μπορεί να χρησιμοποιήσουν γεννήτριες παρεμβολών “Jammers”. Πρόκειται για συσκευές αποκλεισμού σημάτων που διακόπτουν την επικοινωνία ασύρματων συσκευών σε ένα χώρο. Οι jammers στέλνουν συγχρονισμένα ραδιοκύματα στην ίδια συχνότητα λειτουργίας μιας ασύρματης συσκευής με σκοπό την ‘’θόλωση’’ του σήματος.

Πρέπει να ξέρετε πως όλοι οι jammers είναι παράνομοι ανεξαρτήτως μεγέθους!

Δεδομένου ότι τα περισσότερα συστήματα συναγερμού χρησιμοποιούν ραδιοκύματα, ένας διαρρήκτης μπορεί να διακόψει το σήμα αυτό χρησιμοποιώντας μια συσκευή “jammer”.

Είναι λοιπόν προφανές πως όταν το σύστημα  συναγερμού αποτελείται από ασύρματες συσκευές που συνδέονται με αυτόν (ανιχνευτές, επαφές, κλπ ) και έχει και ασύρματη επικοινωνία με το Κέντρο Λήψης Σημάτων (WiFi, 2G-3G-4G), η διακοπή της επικοινωνίας του συναγερμού από ένα jammer δημιουργεί κενό στην ασφάλεια του χώρου.

Για τον λόγο αυτό οι κατασκευαστές συναγερμών έχουν εφεύρει κάποιες τεχνολογίες anti-jamming:

  • Υπάρχουν συσκευές οι οποίες επικοινωνούν αμφίδρομα με τον συναγερμό κι όταν αυτή η επικοινωνία διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, ο συναγερμός το καταλαβαίνει και στέλνει αντίστοιχο σήμα στο κεντρικό σταθμό λήψης σημάτων συναγερμού.

 

  • Κάποιες συσκευές χρησιμοποιούν μεταβλητή συχνότητα, έτσι ώστε εάν μια συχνότητα μπλοκάρεται από jammer η συσκευή να αλλάξει συχνότητα εκπομπής και η επικοινωνία να μην χαθεί.

 

  • Ορισμένα συστήματα ασφαλείας δεν βασίζονται μόνο σε ένα κανάλι ασύρματης επικοινωνίας με τον  ‘’έξω’’ κόσμο και μια ασύρματη σύνδεση, αλλά συμπληρώνονται από ενσύρματη σύνδεση/Ethernet στο Διαδίκτυο.

 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να κάνετε ώστε να ελαχιστοποιήσετε την πιθανότητα παρέμβασης του συστήματός σας μέσω jamming:

🔒 Επιλέξτε ένα σύγχρονο σύστημα συναγερμού με τις τελευταίες τεχνολογίες anti-jamming όπως το υπερσύχρονο και πολύ φιλικό ως προς την χρήση σύστημα της Ajax

🔒 Χρησιμοποιήστε όλα τα διαθέσιμα μέσα μετάδοσης σήματος του συναγερμού σας. Ethernet – WiFi – 2G/3G/4G – τηλεφωνία. 

🔒 Συνδεθείτε με 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων, ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος της σύνδεσης του συναγερμού σας.

🔒 Για πιο αποτελεσματική προστασία, εγκαταστήστε οπωσδήποτε συσκευή Gprs με Global Sim για αδιάλειπτη σύνδεση και αδιάκοπη επικοινωνία με το κέντρο λήψης σημάτων, ή επιλέξτε μία κεντρική μονάδα εξαρχής με ενσωματωμένο GPRS module.

🔒 Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Ένας πιστοποιημένος από την ΕΛ.ΑΣ. και τεχνολογικά κατηρτισμένος εγκαταστάτης συστημάτων ασφαλείας, σίγουρα θα έχει να σας προτείνει ασφαλή κι υπεύθυνη λύση σε κάθε σας προβληματισμό.

Εμείς στην FCS Security Systems κατανοούμε τις ιδιαίτερες δυσκολίες της καθημερινότητας και εξελισσόμαστε συνεχώς. Απευθυνθείτε λοιπόν σε εμάς και εμείς θα σας προτείνουμε την άρτια και τεχνολογικά ασφαλή λύση σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 

Πηγή: Spartan Security