Συστήματα Παρουσίας Προσωπικού

συστήματα παρουσίας προσωπικού

Στην F.C.S Security Systems αφουγκραζόμαστε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των πελατών μας παρέχοντας άμεσες και ιδανικές λύσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μας για τον επαγγελματία ιδιώτη να είναι τα συστήματα ψηφιακής καταγραφής παρουσίας εργαζομένων.

Πλέον, η τεχνολογική ανάπτυξη στα Τερματικά Παρουσίας Εργαζομένων, με τη χρήση λογισμικού σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ή ακόμα και σε αυτόνομη λειτουργία, με μηδενικό κόστος αναλώσιμων, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο δίνει την απαραίτητη ευελιξία σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

Με την χρήση της ψηφιακής κάρτας  προσωπικού, μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για την διαχείριση και επεξεργασία του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Άμεσα, αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο, ελέγχονται και καταγράφονται η είσοδο, η έξοδος, τα διαλείμματα και οι άδειες  του προσωπικού. Πολύ εύκολα και όταν χρειαστεί, οι Υπεύθυνοι Προσωπικού έχουν διαθέσιμες τις σχετικές πληροφορίες σε εκτυπώσιμη, ή ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή, μέσω Εmail τοπικά ή απομακρυσμένα.

Το Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού, άμεσα και σε πραγματικό χρόνο, ελέγχει και λαμβάνει κάθε κίνηση εισόδου-εξόδου από τα Τερματικά Παρουσίας με ασφάλεια και εγκυρότητα και εξάγει τις απαραίτητες ζητούμενες αναφορές. Προσφέρονται εργαλεία συγκέντρωσης και ψηφιακής διαχείρισης των δεδομένων παρουσίας προσωπικού από υποκαταστήματα και  θυγατρικές εταιρίες.

Προσφέρεται πλέον η δυνατότητα επεξεργασίας πολλαπλάσιων πληροφοριών σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους καταγραφής χρονοπαρουσίας. Με τις κινήσεις/εγγραφές που λαμβάνονται ψηφιακά, γίνεται εφικτή η διασύνδεση των πολλαπλών εργαλείων και εφαρμογών της επιχείρησης και η ενοποίηση των πληροφοριών παρουσίας, χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος για αναλώσιμα, άμεσα  προσφέροντας έτσι περισσότερο χρόνο και οικονομία.