Συντήρηση Συστήματος Συναγερμού

συντήρηση σύστημα συναγερμού

Προνοήσατε για την ασφάλεια σας κι εγκαταστήσατε ένα σύστημα ασφαλείας.
Επενδύσατε στην επιτήρηση του χώρου σας συνδέοντας τον συναγερμό σας με 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού (Κ.Λ.Σ.) για άμεση επικοινωνία κι ενημέρωση σε κάθε περίπτωση ανάγκης.
Κάνατε τη σωστή κίνηση! Η πρόληψη σώζει ζωές και περιουσίες.
Παρ΄ όλα αυτά για να εξασφαλίσετε πως το σύστημά σας θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμο να ανταποκριθεί σε τυχόν παραβίαση θα πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση από τεχνικό ασφαλείας.

Κάθε πότε χρειάζεται συντήρηση ένα σύστημα ασφαλείας;

Κάθε δύο χρόνια πρέπει να γίνεται συντήρηση που περιλαμβάνει αλλαγή των αναλώσιμων υλικών του συστήματος (μπαταρίες) καθώς και γενικό έλεγχο των ζωνών, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση πολλαπλών ασύρματων συσκευών είναι πιθανό ο χρόνος αντικατάστασης των επιμέρους μικρότερων μπαταριών (όχι της κεντρικής μονάδας), να χρειαστεί συχνότερη αντικατάσταση καθώς ο χρόνος ζωής τους εξαρτάται και από άλλα στοιχεία όπως αν έγιναν σε αυτό το διάστημα πολλές διακοπές ρεύματος ή αν χτύπησε ο συναγερμός. Τις μπαταρίες των περιφερειακών συσκευών μπορείτε να τις αλλάξετε και μόνοι σας, εφόσον χρειαστεί να γίνει νωρίτερα του τακτικού ελέγχου, καθώς είναι μια απλή διαδικασία.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση του συναγερμού;

Πως η έλλειψη συντήρησης μπορεί να επηρεάσει την καθημερινότητά σας.

Μην σας διαφεύγει πως ένα σύστημα συναγερμού που δεν συντηρείται σωστά, γίνεται αντιληπτό από πιθανούς διαρρήκτες, καθώς οι εξωτερικές σειρήνες δημιουργούν μια εικόνα σχετικής εγκατάλειψης.
Σε κάθε περίπτωση ένα παραμελημένο σύστημα ελλοχεύει κίνδυνους όπως:
• απρόβλεπτη διατάραξη της ηρεμίας σας οποιαδήποτε στιγμή.
• αυξημένος κίνδυνος διάρρηξης σε περίπτωση απενεργοποίησης του συναγερμού σας ή εντοπισμού ελλιπούς συντήρησης από επίδοξους διαρρήκτες,
• αυξημένο κόστος αποκατάστασης της όποιας ζημίας προκληθεί.

Πόσο κοστίζουν οι υπηρεσίες συντήρησης ενός συναγερμού;

Το κόστος μιας απλής συντήρησης ή ενός ετήσιου συμβολαίου συντήρησης εξαρτάται από το σύστημα του συναγερμού σας, τις προδιαγραφές του και τον αριθμό των ζωνών που περιέχει.
Σε κάθε περίπτωση όμως, το κόστος συντήρησης είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους αγοράς και εγκατάστασης ενός συστήματος συναγερμού αλλά και του κόστους που θα προκύψει σε περίπτωση παραβίασης του χώρου σας λόγω της μη σωστής λειτουργίας του.

Συμπερασματικά η προληπτική συντήρηση του συναγερμού σας διασφαλίζει ότι το σύστημά σας λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί με αξιοπιστία, η χωρητικότητα των μπαταριών δεν κινδυνεύει να μηδενισθεί και τόσο οι αγαπημένοι σας άνθρωποι όσο και η περιουσία σας προστατεύονται αποτελεσματικά.
Είναι σύνηθες οι καταναλωτές να κάνουν συντήρηση λίγο πριν τις διακοπές τους διότι τότε αυξάνεται ο κίνδυνος διάρρηξης, ειδικότερα αν το σύστημα συναγερμού δεν συντηρείται σωστά.

Πηγή: www.spartan.gr