Άδεια Security στα συστήματα ασφαλείας

άδεια security fb

Τι προβλέπει ο νόμος:

Έντονος είναι ο προβληματισμός που εκφράζεται από πολλές πλευρές για το θέμα της άδειας και πιστοποίησης των εταιρειών ή ατόμων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις προϋποθέσεις έκδοσης της συγκεκριμένης άδειας, και το αν αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να θωρακιστεί ο κλάδος. Όλοι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες Security πρέπει βάσει του Νόμου 2518/97 να φέρουν άδεια εργασίας. Η έλλειψη άδειας security πολλών εγκαταστατών, έχει απασχολήσει επί χρόνια, τόσο τους ειδικούς του κλάδου συστημάτων ασφαλείας όσο και τους καταναλωτές, οι οποίοι παραμένουν απροστάτευτοι, μιας και δεν υπάρχουν σοβαρές δομές, οι οποίες να θωρακίζουν τον κλάδο της ασφάλειας.

Σήμερα, ο κάθε άνθρωπος με γνώσεις χειρισμού Η/Υ, νομίζει πως ξέρει να «προγραμματίσει» ένα σύστημα ασφαλείας, επειδή κατανοεί το λογισμικό ή επειδή του παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Είναι όμως αυτό αρκετό ή θα πρέπει να ενισχυθούν τα κριτήρια με τα οποία κάποιος δικαιούται να χαρακτηρίζεται εγκαταστάτης, ώστε να αντεπεξέρχεται με επιτυχία σε αυτόν τον δύσκολο και ευαίσθητο ρόλο; Πολλοί από τους ειδικούς του κλάδου υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να απαιτείται η επαγγελματική πιστοποίηση όλων των νεοεισερχομένων εγκαταστατών, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένους τίτλους σπουδών και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

 

Η επιλογή του καταναλωτή:

Ο καταναλωτής θα πρέπει να ζητά τη συγκεκριμένη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, όπως συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες, γεγονός το οποίο με την ισχύουσα κατάσταση δεν είναι δυνατό, εφόσον δεν έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η έναρξη επιτηδεύματος θα πρέπει να προαπαιτεί τα κατάλληλα πιστοποιητικά γνώσεων και δεξιοτεχνιών, τα οποία όμως επειδή δεν παρέχονται από το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι άκαιρο να ζητηθούν. Το σημαντικό που πρέπει να κατανοηθεί είναι ότι ο εγκαταστάτης είναι μία σύνθετη ειδικότητα, η οποία υποστηρίζεται από γνώσεις ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, προγραμματιστή, ταυτόχρονα με πολλαπλές τεχνικές μεθόδους που αφορούν το οικοδομικό και καλωδιακό μέρος της εγκατάστασης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, οι ειδικοί επιμένουν για την άμεση ένταξη τέτοιου τύπου γνωστικών αντικειμένων στα ΤΕΙ ή στα ΤΕΕ, καθώς θα βελτίωνε την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την παραγωγικότητα του κλάδου.

Όπως και σε άλλα επαγγέλματα, π.χ. γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός κλπ, το κράτος έχει θεσπίσει ανώτερες διατάξεις για την είσοδο σε αυτά, έτσι και στον κλάδο της ασφάλειας θα έπρεπε να υπάρχει αντίστοιχη μέριμνα. Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής είναι τελικά αυτός που θα πρέπει να επιλέξει το καλύτερο ανάμεσα στην ποικιλία που προσφέρει η αγορά, συνεπώς καθίσταται και υπεύθυνος για την σωστή έρευνα και ευαισθητοποίηση επί του θέματος.