Ασύρματες κεντρικές μονάδες
Η κεντρική μονάδα συναγερμού είναι ο εγκέφαλος του συστήματος ασφαλείας. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την Κεντρική μονάδα. Εδώ συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες που παρέχουν οι άλλες συσκευές. Η μονάδα επεξεργάζεται τις πληροφορίες και βάσει αυτών παίρνει αποφάσεις για τις μετέπειτα ενέργειές της. Η απόφαση για τις ενέργειες παίρνεται μέσω προγραμματισμού της μονάδας. Λόγω της σημασίας της η κεντρική μονάδα πρέπει να φυλάσσεται όσο το δυνατόν καλύτερα ώστε να μην είναι προσβάσιμη σε πιθανούς εισβολείς. Αν κάποιος εισβολέας καταφέρει να βρει και να απενεργοποιήσει την κεντρική μονάδα σε μικρό χρονικό διάστημα, ακόμα και το καλύτερο σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποδώσει.

Ασύρματα χειριστήρια

Τα Χειριστήρια μπορεί να είναι ενσύρματα, ενσύρματα, ή μικτού τύπου.

Ασύρματοι αισθητήρες

Σε μιά εγκατάσταση συναγερμού, οι ανιχνευτές μπορεί να είναι Ενσύρματοι, Ασύρματοι ή Μικτοί, ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.Τό ίδιο ισχύει και για τις μαγνητικές επαφές. Επιπλέον οι μαγνητικές επαφές μπορεί να είναι χωνευτές, άρα αόρατες. Πρίν από την τοποθέτηση ενός συστήματος συναγερμού, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη, από εταιρεία οργανωμένη, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη, γιατί σε ένα σύστημα συναγερμού, η σωστή επιλογή και τοποθέτηση των υλικών είναι εξ’ίσου σημαντική, όσο και η σωστή ποιότητα των υλικών.

Ασύρματες συσκευές ειδοποίησης
Συσκευές ειδοποίησης είναι οι μονάδες που αναλαμβάνουν να ενημερώσουν για το ανεπιθύμητο συμβάν. Τέτοιες συσκευές είναι η εξωτερικές σειρήνες, οι εσωτερικές σειρήνες, οι τηλεπιλογείς και οι κωδικοποιητές. Οι εξωτερικές σειρήνες αναλαμβάνουν να ειδοποιήσουν τους ευρισκόμενους κοντά στο ελεγχόμενο χώρο, Οι εσωτερικές σειρήνες πανικοβάλλουν τον εισβολέα, οι τηλεπιλογείς ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες ή τα φιλικά τους πρόσωπα και οι κωδικοποιητές ενημερώνουν το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για παραβίαση ή οποιοδήποτε πρόβλημα του συστήματος. Οι αυτόνομες εξωτερικές σειρήνες παράγονται σε διάφορα σχέδια, και με διάφορα χρώματα flash, για να καλύπτουν τις ανάγκες εμφάνισης κάθε πελάτη.

Ασύρματες αυτόνομες σειρήνες

Τα συστήματα ειδοποίησης, τα οποία παρέχουν στο χρήστη του συστήματος πληροφορίες για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τέτοιες συσκευές είναι οι σειρήνες, οι αυτόματοι τηλεφωνητές κ.λ.π. Οι εξωτερικές σειρήνες αναλαμβάνουν να ειδοποιήσουν τους ευρισκόμενους κοντά στο ελεγχόμενο χώρο, Οι εσωτερικές σειρήνες πανικοβάλλουν τον εισβολέα, οι τηλεπιλογείς ειδοποιούν τους ιδιοκτήτες ή τα φιλικά τους πρόσωπα και οι κωδικοποιητές ενημερώνουν το 24ωρο κέντρο λήψης σημάτων για παραβίαση ή οποιοδήποτε πρόβλημα του συστήματος. Οι αυτόνομες εξωτερικές σειρήνες παράγονται σε διάφορα σχέδια, και με διάφορα χρώματα flash, για να καλύπτουν τις ανάγκες εμφάνισης κάθε πελάτη.

Ασύρματα Παρελκόμενα
Τα παρελκόμενα είναι εξίσου σημαντικά με όλα τα υπόλοιπα υλικά συναγερμού, γι’ αυτό και η επιλογή τους, απαιτεί μεγάλη προσοχή,και η αγορές τους πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο κατάστημα.