Θυροτηλέφωνα – Θυροτηλεοράσεις

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ Τα θυροτηλέφωνα είναι η πιο παλιά συσκευή ενδοεπικοινωνίας.Ως προς τη λειτουργία τους τώρα, τα θυροτηλέφωνα χωρίζονται σε εκείνα με ακουστικό, τα ανοιχτής ακρόασης και τα ασύρματα. Οι συσκευές με…

Continue ReadingΘυροτηλέφωνα – Θυροτηλεοράσεις

Συστήματα ελέγχου

Ο έλεγχος πρόσβασης αποτελεί την πιο βασική μέθοδο προστασίας των χώρων ενός συγκροτήματος, κτιρίου, αιθουσών ή διαφόρων περιοχών. Με την τοποθέτηση ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης, είναι δυνατός ο έλεγχος και…

Continue ReadingΣυστήματα ελέγχου

Συστήματα Συναγερμού

Τα συστήματα συναγερμού χωρίζονται σε ενσύρματα και ασύρματα. Η επιλογή του είδους του συστήματος, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, είναι πολύ σημαντική απόφαση, γι'αυτό πρέπει να γίνεται μετά από μελέτη του…

Continue ReadingΣυστήματα Συναγερμού

Υπηρεσίες

1. Κέντρο Λήψεως Σημάτων Tο κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας συστημάτων ασφαλείας λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και όλο το χρόνο, προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα επείγουσας ανάγκης από το σύστημα…

Continue ReadingΥπηρεσίες

Παροχές

Η εταιρεία μας είναι μια σύγχρονη εταιρεία με πολύχρονη εμπειρία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας, που επενδύει στην εξέλιξη τους,παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες Διαθέτει προϊόντα τελευταίας…

Continue ReadingΠαροχές