Συντήρηση Συστήματος Συναγερμού. Το συντηρείτε όσο συχνά θα έπρεπε??

Η συντήρηση του συστήματος ασφαλείας του σπιτιού είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο οι περισσότεροι συνήθως αμελούν διότι πιστεύουν πως είναι εντάξει μετά την εγκατάσταση. Εάν όμως το σκεφτούμε λίγο καλύτερα θα συνειδητοποιήσουμε πως όπως όλα τα μηχανήματα έτσι και αυτά θα πρέπει να συντηρούνται. Θα πρέπει απαραιτήτως 1 φορά το χρόνο να γίνεται ένας λεπτομερής έλεγχος ώστε να διαπιστώνεται εάν λειτουργεί σωστά. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθούν τυχόν ψευδοσυναγερμοί  αλλά και θα ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες του να μην χτυπήσει το σύστημα όταν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ το χρειάζεστε.

Παρακάτω, παραθέτουμε 2 λόγους για τους οποίους θα πρέπει να κάνετε απαραίτητα συντήρηση στο σύστημα ασφαλείας σας.

  • Ψευδοσυναγερμοί. Ελέγχοντας το σύστημα συναγερμού θα ελέγχονται οι αισθητήρες κίνησης, οι αισθητήρες καπνού, όπως και οι μαγνητικές επαφές και θα επιβεβαιώνεται εάν λειτουργούν σωστά και εάν ενεργοποιούνται χωρίς λόγο. Με αυτόν τον τρόπο το σύστημά σας θα λειτουργεί απόλυτα σωστά και θα αισθάνεστε 100% ασφαλείς
  • Έλεγχος μπαταριών. Είναι γνωστό πως όλα τα συστήματα συναγερμού λειτουργούν σε διακοπή ρεύματος με μπαταριά. Κάνοντας συντήρηση μετράμε τις μπαταρίες και βλέπουμε εάν χρειάζονται αντικατάσταση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ο συναγερμός σε διακοπή.